Thursday, August 4, 2011

ബിടി വിളകളും ഇന്ത്യന്‍ കാര്‍ഷികരംഗവും - സ്വാമിനാഥനുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖം


"റിവ്യു ഓഫ് അഗ്രേറിയന്‍ സ്റ്റഡീസ്" ജേര്‍ണല്‍ ഡോ. എം എസ് 


? ജൈവസാങ്കേതികവിദ്യ വഴിയുള്ള വിളകള്‍ കാര്‍ഷിക ഉല്‍പ്പാദനം വര്‍ധിപ്പിക്കാനും കര്‍ഷകരുടെ വരുമാനം കൂട്ടാനും ഇന്ത്യന്‍ കാര്‍ഷികരംഗത്തെ വിളസമാഹരണം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഉതകുന്നവിധത്തില്‍ പുതിയതും ഇന്നേവരെ ലഭ്യമാകാത്തതുമായ മാര്‍ഗം തുറന്നുതരുമോ ?

ഡോ. എം എസ് സ്വാമിനാഥന്‍ : തീരെ ബന്ധമില്ലാത്ത ജീനുകള്‍ സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ജൈവസാങ്കേതികവിദ്യ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ (ബിടി വിളകള്‍) സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഉപ്പുരസം അതിജീവിക്കാന്‍ തീരദേശ സസ്യങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷി പകരുന്ന ജീനുകളെ ഇന്ന് നമുക്ക് മറ്റ് സസ്യഇനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ കഴിയും.1900ല്‍ മെന്‍ഡല്‍ കണ്ടെത്തിയ പിന്തുടര്‍ച്ചാസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡിഎന്‍എ സാങ്കേതികവിദ്യക്ക് തുടക്കംകുറിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ക്രോമസോം ഇരട്ടിപ്പിക്കല്‍പോലുള്ള വിദ്യകളിലൂടെ ജനിതകസംയോജനങ്ങള്‍ വികസിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ നവീന സാങ്കേതികവിദ്യകളിലൂടെ ഇത്തരം ജീന്‍മാറ്റങ്ങള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ നടത്താം. കീടബാധ, മറ്റ് രോഗങ്ങള്‍ , പ്രളയം, വരള്‍ച്ച തുടങ്ങിയവ ഉയര്‍ത്തുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടാന്‍ ജീന്‍മാറ്റം വഴിയുള്ള ഫലപ്രദമായ വിദ്യകള്‍ക്ക് സാധിക്കും. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഇക്കാലത്ത് ഇതിന് വര്‍ധിച്ച പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എന്നാല്‍ , മെന്‍ഡലിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യമാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ നേരിടാന്‍ കഴിയില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, രാത്രി ഉയരുന്ന താപനില ചെറുക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഗോതമ്പ് വിളകള്‍ വികസിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയണം; ഉപ്പുരസവും വരള്‍ച്ചയും അതിജീവിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള വിളകള്‍ വികസിപ്പിക്കണം. കീടങ്ങളെയും രോഗങ്ങളെയും ചെറുക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളവയും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. സങ്കരവിളകളേക്കാള്‍ ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ജൈവസാങ്കേതികവിദ്യ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളാണ്. കാരണം സങ്കരവിളകളുടെ വിത്തുകള്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഓരോ വര്‍ഷവും കമ്പനിയില്‍നിന്ന് വാങ്ങേണ്ടിവരും. എന്നാല്‍ , ജനിതകവിളകളുടെ വിത്തുകള്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് സൂക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയും.

? ബിടി വിളകള്‍ ജൈവവൈവിധ്യത്തിന് ഭീഷണിയാണോ. യഥാര്‍ഥ കൃഷിയില്‍ ഇത്തരം വിളകള്‍ വന്‍തോതില്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിച്ചാല്‍ അനന്തരഫലം എന്താകും ?

ഡോ. സ്വാമിനാഥന്‍ : ബിടി വിളകളുടെ വിത്തുകള്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കുതന്നെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് ഇവ ജൈവവൈവിധ്യത്തിന് ഭീഷണിയല്ല. വിത്തുകള്‍ ഓരോ വര്‍ഷവും വാങ്ങേണ്ടിവരുമെന്നതിനാല്‍ സങ്കരവിളകളാണ് ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുക. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളില്‍നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സങ്കരവിളകള്‍ സംയോജനത്തിന്റെ ഫലമായി സങ്കരസ്വഭാവം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നു. വീണ്ടും വളര്‍ത്തിയാലും ഇവകൊണ്ട് ഫലമില്ല. പാരമ്പര്യരീതികള്‍ വഴിയോ ജൈവസാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചോ സങ്കരവിളകള്‍ സൃഷ്ടിക്കാം.ചോളംപോലുള്ള വിളകളുടെ വിത്തുകള്‍ ലാഭകരമായി ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കാന്‍ സങ്കരസൃഷ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. എന്നാല്‍ , പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമായ അനേകം വിളജാതികള്‍ക്ക് പകരം ഒന്നോ രണ്ടോ സങ്കരവിളകളെമാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉല്‍പ്പാദനത്തിന്റെ സുസ്ഥിരതയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. സങ്കരവിളകള്‍ക്ക് കീടങ്ങളെയോ രോഗങ്ങളെയോ അധികകാലം ചെറുക്കാന്‍ കഴിയില്ല.

 ? ബിടി വിളകള്‍ മനുഷ്യരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണോ. ?

ഡോ. സ്വാമിനാഥന്‍ : ജൈവസുരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പരിശോധനകള്‍ സൂക്ഷ്മമായി നടത്താതെ ബിടി വിളകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ അത് മനുഷ്യാരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകും. അമേരിക്കയില്‍ ബിടി വിളകള്‍ മനുഷ്യാരോഗ്യം, ജൈവവൈവിധ്യം, പരിസ്ഥിതി എന്നിവയില്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ആഘാതം സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് ഔദ്യോഗിക ഏജന്‍സികള്‍ പഠനം നടത്തിവരുന്നു. എഫ്ഡിഎ( ഭക്ഷ്യ-ഔഷധ വിഭാഗം), ഇപിഎ(പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ വകുപ്പ്), എപിഎച്ച്ഐഎസ്(കാര്‍ഷിക സസ്യാരോഗ്യ പരിശോധന വിഭാഗം) എന്നിവയാണ് ഈ ഏജന്‍സികള്‍ . സര്‍ക്കാര്‍ ലാബുകളില്‍ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയശേഷം മാത്രമേ അമേരിക്കയില്‍ ബിടി വിളകള്‍ വന്‍തോതില്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കൂ.

? ഇന്ത്യയിലെങ്കിലും, കാര്‍ഷിക രംഗത്തെ വന്‍സാങ്കേതിക വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ബിടിയുടെ ഉടമസ്ഥതയും ഗവേഷണവും വിതരണവും ഉപഭോഗവും ബഹുരാഷ്ട്രകമ്പനികളും സ്വകാര്യ മേഖലയുംമാത്രം കൈയാളുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. ജനപക്ഷ വികസനത്തില്‍ ഈ പ്രതിഭാസം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതം എന്തായിരിക്കും ?

ഡോ. സ്വാമിനാഥന്‍ : ഹരിതവിപ്ലവം പൊതുമേഖലയുടെ ഉല്‍പ്പന്നമായിരിക്കെ ജീന്‍വിപ്ലവം സ്വകാര്യമേഖലയുടെ സംരംഭമാണ്. ആദ്യത്തേത് പൊതുനന്മ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലമാണ്. രണ്ടാമത്തേത് ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ നിയമത്തിന്റെ പിന്‍ബലമുള്ള വാണിജ്യാധിഷ്ഠിത ഗവേഷണത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും. അതുകൊണ്ട്, ജൈവസാങ്കേതികവിദ്യാരംഗത്ത് സര്‍വകലാശാലകളിലും സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജനക്ഷേമം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങള്‍ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നല്‍കണം. ഭാഗ്യവശാല്‍ , നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജൈവസാങ്കേതികവിദ്യാരംഗത്ത് ജനക്ഷേമം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങള്‍ കാര്യമായ തോതില്‍ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. ബിടി വിളകള്‍ വിജയകരമായി വളര്‍ത്താന്‍ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങള്‍ സമ്പത്ത്, പരിസ്ഥിതി, ധാര്‍മികത, തൊഴില്‍ശേഷി എന്നിവയാണ്. സാമ്പത്തികവശത്ത്, ചെലവും അപകടസാധ്യതയും വരുമാനഘടനയും ചേര്‍ന്നാണ് കര്‍ഷകന്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയും നിക്ഷേപവും നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ധാര്‍മികത നോക്കുമ്പോള്‍ എല്ലാത്തരം കര്‍ഷകര്‍ക്കും അവരുടെ ശേഷി മാനദണ്ഡമാകാതെ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കണം. തൊഴിലിന്റെ കാര്യത്തില്‍ , സങ്കരവിളകള്‍ കൃഷിചെയ്യാന്‍ ഗ്രാമങ്ങള്‍തോറും സ്ത്രീകളുടെ സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കാം. കൃഷി വിജ്ഞാനകേന്ദ്രങ്ങള്‍പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങള്‍ വഴി ഇവര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനം നല്‍കാം.

? ബിടി വിളകള്‍ പൊതുമേഖലയില്‍ ഉപയോഗിക്കാനും ജനക്ഷേമം സാധ്യമാക്കാനും ഇന്ത്യ സജ്ജമാണോ ?

ഡോ. സ്വാമിനാഥന്‍ : കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ജൈവസാങ്കേതിക വിദ്യാ വകുപ്പിന്റെ പിന്തുണയോടെ ഈ മേഖലയില്‍ കുറെ പുരോഗതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഐസിഎആര്‍ , സിഎസ്ഐആര്‍ , ഐസിഎംആര്‍ പോലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഡിഎന്‍എ സാങ്കേതികവിദ്യ വഴി ദരിദ്രകര്‍ഷകരെയും ഉപയോക്താക്കളെയും സഹായിക്കാനുള്ള ഗവേഷണം നടത്തിവരുന്നു. ഈ ജോലിയില്‍ മതിയായ പുരോഗതി കൈവരിക്കാന്‍ നമുക്ക് കഴിയണം.

? ബിടി വിളകള്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനും ജൈവസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും നടക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കാനും വിലയിരുത്താനും ഇന്ത്യയിലുള്ള ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങള്‍ പര്യാപ്തമാണോ ?

ഡോ. സ്വാമിനാഥന്‍ : സ്വന്തമായി പരീക്ഷണ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങള്‍ അപര്യാപ്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ 2004ല്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ , നമ്മുടെ ദേശീയ കാര്‍ഷിക ജൈവസാങ്കേതികവിദ്യാ നയത്തിന് അടിസ്ഥാനമാകേണ്ടത് കാര്‍ഷികകുടുംബങ്ങളുടെ ക്ഷേമം, രാജ്യത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, ഉപയോക്താക്കളുടെ ആരോഗ്യസുരക്ഷ, കാര്‍ഷിക-ആരോഗ്യ ജൈവസുരക്ഷ, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ഭക്ഷ്യ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ വാണിജ്യത്തില്‍ ദേശീയ-അന്തര്‍ദേശീയ സംരക്ഷണം എന്നിവയായിരിക്കണമെന്ന് ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിരുന്നു. പാര്‍ലമെന്റില്‍ നിയമം പാസാക്കി ദേശീയ ജൈവസാങ്കേതികവിദ്യാ നിയന്ത്രണ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരാന്‍ ആലോചന നടക്കുന്നുണ്ട്. ജൈവസുരക്ഷയുടെയും സംരക്ഷണത്തിന്റെയും എല്ലാ മേഖലകളും പരിശോധിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു നിയന്ത്രണ സംവിധാനമായിരിക്കണം അത്. ഒന്നാമതായി, ജൈവവൈവിധ്യത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ, പരിസ്ഥിതിയില്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതം പഠിക്കണം. സാമ്പത്തികരംഗത്ത് സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന ഭീഷണിയും നേട്ടവും സുതാര്യമായും വിശ്വാസ്യതയോടെയും വിലയിരുത്തണം. അവസാനമായി, എല്ലാ ബിടി വിളകളുടെയും ദീര്‍ഘകാല പ്രത്യാഘാതം പരിശോധിക്കണം.വഴുതനപോലുള്ള വിളകളുടെ മൂലവിത്തുകള്‍ ശേഖരിച്ച് സംരക്ഷിക്കാന്‍ എല്ലാ നടപടിയും സ്വീകരിക്കണം. സംരക്ഷണം, കൃഷി, ഉപഭോഗം, വാണിജ്യം എന്നീ നാല് മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍മാത്രം പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ അവതരിപ്പിക്കണം.
? ബിടി വഴുതനയുടെ നിരോധനം അനിവാര്യമാണോ ?

ഡോ. സ്വാമിനാഥന്‍ : ബിടി വഴുതന നിരോധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അതേസമയം, വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള നൂറുകണക്കിന് തനത് ഇനങ്ങള്‍ക്ക് പകരം ഒന്നോ രണ്ടോ സങ്കരഇനങ്ങള്‍മാത്രം കൃഷി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കണം. ഇന്ത്യ വഴുതനയുടെ ജന്മനാടാണ്. ഈ വിളയുടെ കാര്യത്തില്‍ സമ്പന്നമായ ജൈവസമ്പത്ത് നമുക്കുണ്ട്. വിസ്മയാവഹമായ ഈ ജീന്‍ശേഖരം സംരക്ഷിക്കണം. ഒരാളുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഉടനീളം ബിടി വഴുതന ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ദീര്‍ഘകാല പ്രത്യാഘാതവും പഠിക്കണം


ദേശാഭിമാനി

No comments:

Post a Comment